Vår historia 

Under 90-talet grundades FAMA Konsult

Under 90-talet grundades FAMA Konsult med fokus på arbete och hälsa och med TCO och Sveriges Veterinärförbund som tidiga kunder. Under 00-talet växte vi och utökade våra tjänster till att inkludera lönetillfredsställelse och rehabilitering, samtidigt som vår medgrundare Sara Göransson påbörjade sin doktorsexamen. 

Under 10-talet utvecklade vi vår verksamhet till att inkludera mer än bara undersökningar, och Sara fortsatte att vara en centralfigur i företaget. Nu, under 2020-talet, har vi tagit stora kliv framåt genom att utveckla digitala verktyg för arbetsmiljöarbete, stödja hälsofrämjande insatser inom primärvården och bidra till trygghet i boendemiljö.

Vi är stolta över vår historia och det arbete vi utför varje dag för att göra en positiv skillnad. Med vårt engagemang för arbete och hälsa fortsätter vi att vara en pålitlig partner för våra kunder, och Saras passion och kunskap fortsätter att vara en stark drivkraft för vår framgång.