Välkommen till Lead4Health

VI SKAPAR VÄRDE I DET DU GÖR

Inom arbetsmiljö och hälsa hjälper vi dig

OM OSS

Lead4Health ger dig stöd och verktyg för att ta idéer och människor vidare

Vi brinner för social hållbarhet och strävar alltid efter att göra en positiv skillnad genom att erbjuda innovativa idéer, pålitliga resultat och engagemang. Med små steg skapar vi betydande förändringar. 

Med lång erfarenhet och en gedigen forskningsbakgrund genomför vi undersökningar, författar rapporter och driver projekt där vi formulerar och utvecklar nyskapande koncept med engagerande texter. Varje åtgärd utgör en pusselbit som tillsammans främjar välmående och stärker motståndskraften hos individer, grupper och organisationer.

30+
års erfarenhet
Våra expertområden

Vi är ledande inom social hållbarhet

Vi är ledande inom social hållbarhet, vilket inte är så konstigt med tanke på att Sara, vår grundare, disputerade med en avhandling om hållbarhet och hälsa i arbetslivet. Under åren har vi dock varit engagerade i en rad projekt som berör arbetsmiljö och hälsa generellt, och har därmed breddat vår kunskap.

Erbjudanden

Våra erbjudanden

Undersökning och analys

Vi är specialister på undersökningar och hjälper dig att definiera mål och formulera frågor. Undersökningarna är värdefulla för att kunna förstå din målgrupp, identifiera behov och drivkrafter, generera idéer, testa hypoteser och bedriva påverkansarbete. Vi utför olika typer av intervjuer och enkätundersökningar, både digitalt och personligen.

Research och omvärldsbevakning

Vi ser till att du får relevant kunskap innan du påbörjar ett omfattande projekt. Vi står också redo för att hjälpa dig tydliggöra dina behov och bistår med att samla in relevant information, oavsett om du behöver förstå kunskapsläget bättre eller analysera dina konkurrenter.

Projektledning och stöd

Vi drivs av att komma framåt och av att du uppnår dina mål, därför erbjuder vi även stöd inom projektledning. Genom användning av förändringsteori eller effektkartläggning vägleder vi dig till tydligt formulerade visioner, vilket är avgörande i större projekt där en klar riktning är nödvändig för framgång.

Innehållsarbete och produktion

Vi är kreativa och skickliga inom innehållsskapande och kommunikation och hjälper dig med innehåll för olika plattformar som webb, film och podcast. Vi har gedigen erfarenhet av att paketera innehåll på ett engagerande sätt och lägger stor vikt vid att kommunicera tydligt och träffsäkert för att säkerställa att dina budskap når fram på ett övertygande och effektivt sätt. Ämnena handlar oftast om arbetsmiljö och hälsa.

Försäljningspunkt

Vi trivs som bäst när vi får vara med i kreativa processer och
skapa tillsammans

Med omsorg om kvalitet och dig som kund hittar vi effektiva vägar till leverans.

För oss är det av största vikt att skapa värde i våra leveranser. Vi drivs av att arbeta kreativt och vår styrka ligger i vår förmåga att hantera omfattande mängder information och navigera genom komplexa samband med skicklighet och precision. Vi utlovar också engagemang och pålitlighet.

Dina behov och önskemål står alltid i fokus och därför tycker vi allra mest om att jobba integrerat och ha en nära dialog, för att tillsammans ta oss i mål. Vår väg dit präglas av öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt. Vår omsorg är genuin och vår drivkraft är att vi verkligen bryr oss, på riktigt.

nöjda kunder
0 /37
i teamet
0
trygga leveranser
%
promenad med reflektion i naturen varje dag
0 +
REFERENSER

Det säger våra kunder

KONTAKT

Kan vi skapa värde för dig?

Hör av dig så pratar vi vidare!